Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenia s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Doteraz sa na trh práce EÚ dostal len relatívne malý počet osôb v produktívnom veku, hoci sa očakáva, že počet ľudí, ktorí tak chcú urobiť, sa zvýši.

Zabezpečenie rýchlej a účinnej integrácie do trhu práce je dôležité pre hostiteľské komunity, ako aj pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, aby mohli začať nový život, ďalej rozvíjať svoje zručnosti a v konečnom dôsledku prispieť k obnove Ukrajiny. Pochopenie a uznávanie zručností a formálnych kvalifikácií, ktoré ľudia majú, je nevyhnutné na uľahčenie ich vstupu na trh práce a zabezpečenie toho, aby získali prácu, ktorá zodpovedá ich zručnostiam. Získanie nových zručností a zlepšenie tých existujúcich je navyše nevyhnutné z hľadiska úspešnej účasti na trhu práce a v spoločnosti.

Dnešné usmernenia:

a.       integrovať ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny do trhu práce a

b.      podporiť ich prístup k odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP) a vzdelávaniu dospelých,

Tieto usmernenia sa vzťahujú na osoby, ktoré majú nárok na dočasnú ochranu v zmysle smernice o dočasnej ochrane, ako aj na osoby, ktoré majú nárok na primeranú ochranu podľa vnútroštátneho práva.

Podrobnosti:

Tlačová správa
Oznámenie o usmerneniach

Webové sídlo – Solidarita EÚ s Ukrajinou 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2023 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.