Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Archív roku 2021

15.12.2021 Brusel

Komisia pripravuje pôdu na efektívne vykazovanie údajov orgánom dohľadu

       
Európska komisia dnes predstavila novú stratégiu, ktorou chce v EÚ zlepšiť a zmodernizovať vykazovanie údajov na účely finančného dohľadu.
 
15.12.2021 Brusel

NextGenerationEU: Európska komisia spúšťa hodnotiacu tabuľku obnovy a odolnosti

       
Európska komisia dnes spustila hodnotiacu tabuľku obnovy a odolnosti, verejnú online platformu na preukázanie pokroku dosiahnutého pri vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako celku a jednotlivých národných plánov obnovy a odolnosti.
 
15.12.2021 Brusel

Novinky o Európskej zelenej dohode

       
Európska komisia prijala sériu návrhov, ktorými by ďalej upravila svoj rámec politiky v oblasti energetiky a klímy s cieľom znížiť škodlivé emisie skleníkových plynov a odstrániť uhlík z atmosféry. Tieto návrhy nadväzujú na balík návrhov prijatý v júli a sú nevyhnutné na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a cieľov v oblasti klímy do roku 2030.
 
14.12.2021 Brusel

Zdravotné profily krajín za rok 2021

       
Európska komisia zverejnila Zdravotné profily krajín za rok 2021 predstavujúce súbor 29 dokumentov (EÚ27 + Nórsko a Island), ktoré poskytujú analýzu výkonnosti vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti.
 
14.12.2021 Brusel

Verejná konzultácia s cieľom zrevidovať informácie o potravinách pre spotrebiteľov

       
Európska komisia spustila verejnú konzultáciu, ktorá priamo súvisí so stratégiou „z farmy na stôl“ ako aj s Európskym plánom boja proti rakovine.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.11.2022 11:19
Upravené: 03.11.2022 11:22